top of page

Informatie

Koninklijke Turnkring Verbroedering Arendonk is ontstaan in 1946 als onderafdeling van Voetbalclub Verbroedering Arendonk. Wanneer de turnkring in 1954 op eigen benen moest staan, kampt de club met financiële problemen. Door moed en doorzettingsvermogen van de bestuursleden en trainers kon de turnkring toch blijven bestaan.

Reeds in 1942 hield Jean Lenaers zich bezig met sport, hoofdzakelijk turnen. In 1944 werd hij samen met zijn familie opgepakt door de Gestapo en naar een concentratiekamp gevoerd. Enkel hijzelf is op het einde van de oorlog naar Arendonk teruggekeerd.

In 1954 wilde de voetbalclub echter op eigen benen staan en stootte onderafdelingen uit. De atletiek en de basketbalafdeling moesten eraan geloven. Enkel de turnafdeling weerstond alle tegenslagen en werd een onafhankelijke kring die tot op heden nog steeds dezelfde naam draagt: Turnkring Verbroedering Arendonk.


Eerst werd er uitsluitend in open lucht geoefend, maar met de winter voor de deur moest er onderdak gezocht worden. Vermits er in Arendonk geen enkele turnzaal bestond, sloot men akkoord met een café houder. Later kon met de huur van de zaal de Wildeman betalen, tot er min of meer onderdak werd gevonden in de kantine van het voetbalterrein op de Horeman. Nog later, in 1959, kon men beschikken over een echte turnzaal van de school in de Kerkstraat, waar er nog steeds geturnd wordt.

Om aan de Arendonkse jongeren de gelegenheid te geven aan lichamelijke ontwikkeling te doen werden, naast de voetbalclub Arendonk Sport, een tijdlang is de schoot van Verbroedering Arendonk onderafdelingen opgericht voor atletiek, basketbal en turnen. Met het oprichten van een turnkring wilde men ook de meisjes aansporen om aan sport te doen.


In 1946 is Jean Lenaerts definitief gestart met aan een groep juffers turnles te geven. Een jaar laten zijn er ook herenturners bijgekomen. Jean Lenaerts, een welstellend man, had zelf een aantal toestellen o.a. ringen, een rekstok, aangekocht. Om de sfeer hoog te houden werd in 1953 zelfs een turnerslied gemaakt. Na de onafhankelijkheid, in 1954, kreeg de club af te rekenen met financiële problemen. Om de club uit geldnood te halen werd een toelage gevraagd aan het gemeentebestuur. Stilaan werden de schulden terugbetaald en kwam de kring er volledig bovenop. Ondertussen telt de club meer dan 300 leden. Er wordt recreatief geturnd, er wordt gedanst en er wordt in competitie geturnd bij tumbling en acrogym.

 

Vanaf 2013 heeft onze club een eigen Facebook pagina en een kanaal op Youtube op het web. Er worden regelmatig updates gedaan via deze kanalen. In 2014 heeft de turnkring het Q4Gym kwaliteitslabel behaald. Het kwaliteitslabel is ontwikkeld door Gymnastiek Federatie. Meer informatie over Q4Gym vindt u hier.

BE9B6CC6-18B6-491F-9BD9-217ACFC60E82.JPG
bottom of page